MARIA SARRET PIJUAN

 • Alcaldessa
 • Urbanisme
 • Promoció Econòmica
 • Hisenda-Economia
Convergència i Unió

RAMON BORDA GUASCH

 • Obres i Serveis
 • Agricultura
 • Tresorer
 • Junta de Govern
 • Comissió de Seguiment de GREFACSA
Convergència i Unió

XAVIER CASTELLANA BENSENY

 • 2n Tinent d’Alcalde
 • Esports
 • Regidoria de l’Hostal Nou i la Codosa
 • Comissió Especial de Comptes
 • Junta de Govern
 • Consell Escolar de:
  • CEIP Salvador Espriu
  • La Mainada
Convergència i Unió

ARNAU GALITÓ TRILLA

 • 1r Tinent d’Alcalde
 • Cultura
 • Direcció de Vallfogona Radio
 • Junta de Govern
 • Comissió especial de comptes
 • Associacions col·laboradores
 • Benestar social
 • Medi ambient
Convergència i Unió

GREGORI ESTEBAN ÀNGEL

 • Regidoria de La Ràpita
 • Junta de Govern
 • Mesa de Contractació
 • Consell Escolar de:
  • CEIP La Ràpita
  • Escola de Capacitació Agrària
Convergència i Unió

JOSEP TRIBÓ SARRET

 • Junta de Govern
 • Festes i Joventut
Convergència i Unió

ANTONIO PIÑOL CARULLA

 • Comissió Especial de Comptes
 • Mesa de Contractació
Esquerra Republicana de Catalunya

IGNASI AMOR BERGÉ

Esquerra Republicana de Catalunya

CONSTANTÍ PIQUÉ SOL

 • Comissió Especial de Comptes
 • Mesa de Contractació
Partit Popular