Es podrà presentar la sol·licitud telemàticament des de la seu electrònica – tràmits – secretaria general – instància general i adjuntar-hi el model oficial d’instància, juntament amb la resta de documentació requerida.