• 08/03/2021 VALLFOGONA
  MEMÒRIA VALORADA CANVI CANONADA XARXA D’AIGUA I REFER PAVIMENTS C. ESCOLES, BANDA NORD

 • 08/03/2021 VALLFOGONA
  MEMÒRIA VALORADA CANVI DE CANONADA XARXA D’AIGUA I REFER PAVIMENTS PL. SANT MIQUEL-ESCOLES

 • 08/03/2021 VALLFOGONA
  MEMÒRIA VALORADA D’URBANITZACIÓ CARRERÓ ENTRE C. MAJOR I C. NORD, CAP AL CAMÍ CEMENTIRI

 • 27/11/2019 VALLFOGONA
  PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ D’UN EDIFICI POLIFUNCIONAL

 • 16/05/2018 VALLFOGONA
  MEMÒRIA VALORADA DE PAVIMENTACIÓ: ACCÉS AL MUNICIPI PEL CAMÍ DEL CEMENTIRI

 • 13/06/2016 VALLFOGONA
  PROJECTE TÈCNIC I D’EXECUCIÓ OBRA: ADEQUACIÓ I MILLORA PLANTA POTABILITZADORA