Què és l’AGENDA 21?

L’any 1992 es va celebrar a Rio de Janeiro (Brasil) la Conferència Internacional sobre el Medi Ambient i Desenvolupament. Allà es va decidir implantar l’Agenda 21 com a una estratègia global per a armonitzar la política (econòmica, social, cultural y mediambiental) per a afavorir el desenvolupament sostenible. L’objectiu era frenar la degradació de la Terra.

Donada la importància a l’actuació a nivell local, es va realitzar una crida per a adoptar Agendes 21 locals, a les quals, s’integraran les administracions públiques, la ciutadania, les empreses i les organitzacions socials.

L’Agenda 21 Local

L’agenda 21 local és un document que descriu un Plà Estratègic Municipal d’actuació basat en la integració, amb criteris sostenibles, de les polítiques ambientals, econòmiques i socials del municipi, i que es crea a partir de la participació i presa de decisions consensuades entre els representants polítics, personal tècnic municipal, agents implicats i ciutadans del municipi.

Agenda 21 a Vallfogona

A Vallfogona ….