NEUCAT: Campanya de Preparació Davant el Risc de Nevades

Des de la Direcció General de Protecció Civil, un any més, ens adrecem a vosaltres amb motiu de la campanya de nevades. L’objectiu de les campanyes és aconseguir estar preparats davant del risc de nevades a partir de la planificació i de fer actuacions preventives.
El pla d’emergències de protecció civil per a nevades (NEUCAT), estableix que la campanya de nevades està compresa entre la tardor fins a principis de primavera atès que en aquestes èpoques és quan es produeixen les nevades més importants.
En el document de campanya d’aquest any, que podeu trobar en aquest enllaç, hem introduït les actuacions bàsiques a realitzar per part del municipi com les recomanacions per a la població en cas de nevades.

Els municipis sou les entitats bàsiques de la protecció civil a Catalunya i heu de realitzar actuacions preventives davant les nevades. Els alcaldes i les alcaldesses, com a autoritats locals de protecció civil, heu de vetllar per a què es prenguin les mesures preventives per a la protecció de les persones, dels béns i del medi ambient.

Des de la Direcció General de Protecció Civil partim de la idea que la informació sensibilitza i, per tant, esdevé un element bàsic per incrementar la seguretat de la ciutadania; la informació és, en definitiva, una eina de protecció. Per aquest motiu, us demanem la vostra col·laboració, d’una banda, per a què difongueu de la manera que considereu més adient i eficaç els fullets amb els consells d’autoprotecció que us enviem.

Telèfons importants

Us recordem els telèfons i faxs a tenir en compte en cas d’emergència.

–           Telèfon d’emergències: 112
–           Informació ciutadana: 012