S’adjunta informació genèrica dels residus admesos i no admesos a les dues deixalleries de la comarca, horaris i ubicacions: